TÄVLINGSBAROMETERN
  Startklass     Lydnad 1     Lydnad 2-3  
  120-139
1
  192-223
1
  192-223
1
 
  140-159
2
  224-255
2
  224-254
2
 
  160-174
4
  256-269
4
  255-269
4
 
  175-189
5
  270-284
5
  270-284
5
 
  190-200
6
  285-299
6
  285-299
6
 
        300-309
7
  300-309
7
 
        310-320
8
  310-320
8
 
                   
  Appellklass     Lägre klass spår - sök - rapport - patrull - skydd  
  125-150
1
  300-399
1
       
  151-174
2
  400-419
2
       
  175-190
4
  420-450
4
       
  191-209
5
  451-492
5
       
  210-224
6
  493-527
6
       
  225-239
7
  528-555
7
       
  240-250
8
  556-576
8
       
        577-590
9
       
        591-600
10
       
                   
  Högre klass spår - sök - rapport - patrull   Högre klass skydd  
  300-399
1
     
400-489
1
   
  400-419
2
     
490-524
2
   
  420-450
4
     
525-550
4
   
  451-492
5
     
551-592
5
   
  493-527
6
     
593-627
6
   
  528-555
7
     
628-655
7
   
  556-576
8
     
656-676
8
   
  577-590
9
     
677-690
9
   
  591-600
10
     
691-700
10
   
                   
  Elit klass spår - sök - rapport - patrull  
Elit klass skydd
 
  325-375
1
     
475-525
1
   
  376-414
2
     
526-564
2
   
  415-450
3
     
565-600
3
   
  451-490
4
     
601-639
4
   
  491-520
5
     
640-665
5
   
  521-545
6
     
666-690
6
   
  546-570
7
     
691-710
7
   
  571-590
8
     
711-730
8
   
  591-610
9
     
731-750
9
   
  611-630
10
     
751-776
10
   
  631-650
11
     
777-800
11
   
                   
  Tävlingskommittén 2017-04-10        
  Viktoria Ekberg/Yvonne Artberger