top of page

Om oss

Ystads Brukshundklubb

Vi är en idell förening för dig med hund. Här är alla välkomna oavsett ras, storlek eller ålder.

 

Föreningen bildades 1974 av engagerade hundägare. Svenska brukshundklubbens ursprungliga syfte var att förse försvarmakten med utbildade hundar.

 

Under årens lopp har brukshundklubbarna i landet utvecklats till att vara föreningar för hundägare som vill delta i olika aktiviteter eller vill tillhöra en förening som tar till vara hundars och dess ägares intressen.

 

Ystads brukshundklubb har drygt 550 medlemmar och alla sorters hundar finns representerade. Tillsammans med andra lokala brukshundklubbar i landet ingår vi i Svenska Brukshundklubben.

Hund med blomma

Värdegrund & ledstjärnor

Vi är många som skall samsas på vår klubb. Vi har ett stort område som är inhägnat där du som medlem kan träna med din hund. För att få så trivsamt som möjligt har vi några enkla regler.

 

Rasta av din hund ordentligt i skogen runt klubben innan så att du undviker att den kissar och bajsar inne på vårt område. Skulle olyckan ändå vara framme så plockar man naturligtvis upp eller om den kissar på utrustning som står framme - skölj av med rikligt med vatten! Hundarna ska inte tillåtas kissa på någon utrustning eller fasta arrangemang.

 

Finns det redan någon som tränar - berätta för den personen att du också tänkt träna och vad samt kolla med den personen om det är okej att du också tränar eller om du behöver vänta in tills den personen är klar med sin träning. Även om planen är stor kan det bli så att man stör andras träning om man bara kliver in och börjar sin träning - så därför ta alltid kontakt med den person som redan är inne i området med sin hund. Vi visar varandra respekt och vänligt bemötande.

 

När vi rastar våra hundar i motionsslingan som går precis förbi klubben ska hunden vara kopplad och vi plockar alltid upp bajs efter den. Visa hänsyn till motionärerna som nyttjar slingan!

Vår värdegrund ligger som en bas för all vår verksamhet. Vi vill att den ska genomsyra all verksamhet och förhållningssätt och umgänge mellan alla våra medlemmar.

Tillsammans har vi arbetat fram följande ledstjärnor:

• Vi ska vara en öppen och välkomnande klubb

• Vi är en mötesplats för alla som har hund

• Vi visar respekt för och hänsyn till varandra i vårt bemötande

• Vi är positiva i ord och handling, gläds åt varandras framgångar

• Vi framför synpunkter och kritik på ett respekt- och hänsynsfullt sätt

• Vi är stödjande med hjälp och råd kring hundägande

 

I vårt arbete med barn och ungdomar arbetar vi i enlighet med vår barnrättsplan som fastställts på vårt årsmöte.

Ystads brukshundklubb logo
bottom of page